Zapisz się 

 

 

 

 

 

 

 

Spacery odbywają się w niewielkich grupach (maksymalnie 4 pary opiekun-pies) po to, by każdy uczestnik mógł wynieść z nich możliwie jak najwięcej. O tym, do jakiej grupy zostanie przypisany konkretny pies decyduje wcześniejszy wywiad i indywidualny spacer zapoznawczy. 

 

Przebieg każdego ze spacerów zależy od potrzeb i możliwości uczestniczących w nim psów. 

 

Dowiesz się:

- jak odczytywać poziom pobudzenia i komfortu swojego psa;

- jakie decyzje podejmować podczas codziennych spacerów, aby niosły ze sobą korzyści dla socjalizacji Twojego czworonoga;

- jak nie dopuszczać do sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla Twojego psa, jak i dla Ciebie;

- jakie działania podejmowane w domu mogą mieć wpływ na zachowanie Twojego psa na spacerach.

 

Spacery dedykowane są osobom, których psy:

- dopiero uczą się działań w interakcjach z innymi psami;

- nadmiernie ekscytują się na widok innych psów;

- reagują lękiem na widok lub w interakcjach z innymi psami; 

- reagują agresją o różnym podłożu na widok lub w interakcjach z innymi psami.

 

Spacery odbywają się dwa razy w tygodniu, w soboty i niedziele. 

    

Cena jednego spaceru:

50 zł

 

Terminy spacerów

 

 

 

 

 

(obecnie brak planowanych spacerów)

 

Miejsce: Park Skaryszewski