Zapraszam do konsultacji osoby, których psy przejawiają:

- nadmierną agresję;

- nadmierną pobudliwość;

- nadmierny lęk, w tym fobie (np. dźwiękowe);

- problemy separacyjne.

 

Pierwsza konsultacja obejmuje wywiad oraz spacer. Plan terapii jest ustalany w oparciu o zebrane informacje oraz obserwacje.  

Istnieje prawdopodobieństwo, że wystarczy jedno spotkanie. Jeżeli jednak przepracowanie problemów wymaga rozłożenia na etapy umawiamy się na kolejne spotkania o określonej częstotliwości lub konsultujemy się zdalnie w oparciu o nagrania wykonane podczas pracy z psem.

 

Miejsce: dom klienta

Cena pierwszej konsultacji: 250 zł (obejmuje dojazd na terenie Warszawy)

Czas trwania pierwszej konsultacji: ok. 2 godziny

Cena kolejnych spotkań (jeżeli wymagają wizyty w domu klienta): 150 zł

Cena kolejnych spotkań (jeżeli odbywają się zdalnie): ustalana indywidualnie

Czas trwania kolejnych spotkań: ok. 1 godzina 

 

Moje kompetencje

        Jestem dyplomowanym behawiorystą Ethoplanet. W pracy korzystam z doświadczenia w analizie zachowania psów i wiedzy naukowej, którą stale poszerzam i weryfikuję. Podczas doboru planu terapii istotne jest dla mnie spojrzenie na zwierzę całościowo, ponieważ jestem zdania, że tylko wtedy jest możliwe dobranie optymalnych i skutecznych w swoim działaniu rozwiązań.